آرشيو گزارش تصويری صفحه تهران داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
عکس/ طوفان سیاه تهران را غافلگیر کرد
دوشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۹
دقایقی پیش و در حالی که تا تاریک شدن هوا نزدیک به یک ساعت باقی مانده بود، آسمان تهران به یکباره بر اثر وقوع طوفان و هجوم توده‌های متراکم گرد و غبار به سیاهی گرایید. این طوفان باعث شد تا میدان دید در معابر عمومی به چند ده متر کاهش یابد.
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
گردو غبار برای دقایقی کوتاه آسمان تهران را کاملا تاریک کرد
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
تیرگی یکباره آسمان تهران، همچنین موجب کاهش امتداد دید رانندگان و در نتیجه بروز ترافیک در برخی از خیابان‌های اصلی پایتخت شد.
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
زمین خوردن یک موتورسوار بعد از بارش باران و لغزندگی خیابان ها
زمین خوردن یک موتورسوار بعد از بارش باران و لغزندگی خیابان ها
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار
بارش باران و پاک شدن آسمان تهران از گرد و غبار

عکس : محسن کرامت

 
کد: 289896