آرشيو خبر صفحه اقتصادی داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج از وابستگی به نفت است
دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۹:۵۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر به قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی توجه می شد هم اکنون شاهد کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بودیم، گفت: راهکار خروج از وضعیت کنونی تنها اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: ایرج ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا نهضت ملی شدن صنعت نفت این صنعت را در ایران ملی کرد و یا دولتی گفت:بحث ملی شدن در آن مقطع زمانی بیش از هر موضوعی مربوط به استقلال این صنعت از انگلیس ها و خارج کردن تسلط آنها بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این حال می توان گفت که نهضت ملی شدن صنعت نفت این صنعت را در ایران ملی کرد و در اختیار ملت و دولت ایران قرار داد اما آیا این موضوع که با ملی شدن صنعت نفت بخش خصوصی به عنوان نماینده ملت ایران در طول تمامی این سالها توانسته است در تمامی مراحل کار را به دست گیرد قابل بحث و تامل است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در قیاس با سالهای قبل از انقلاب در وضعیت بسیار بهتری قرار داریم گفت:اگرچه بخش خصوصی در تمامی این سالها نتوانسته است در تمامی حوزه ها در این صنعت نقش فعالی داشته باشد ولی با این حال در برخی از حوزه ها بخش خصوصی توانمندی های خود را اثبات کرده است و این همان اهداف نهضت ملی کردن صنعت نفت است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اتکا و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی گفت: متاسفانه در طول سالیان گذشته بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای نفتی تامین شده است که این در سالهای اخیر به شدت افزایش نیز یافته است که اگر سهم وابستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور به منابع درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم میزان وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بسیار زیاد خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: بحث کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع جدیدی نیست زیرا از سالیان گذشته در این رابطه بحث ها و مطالعات مفطلی انجام شده است که ایجاد حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی در همین رابطه بوده است.
ندیمی با بیان اینکه بر اساس قانون می بایست در حدود ۵۰درصد از درآمدهای ارزی در صندوق توسعه ملی ذخیره میشد، گفت: اگر این قانون از سوی دولت به خوبی اجرا می شد به تدریج بخش قابل توجهی از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می یافت و ازطرف دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه های مختلف انجام می شد .
وی تاکید کرد: ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی در طی این سالها می توانست بخش خصوصی کشور را تقویت و قدرتمند کرده و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش می داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رونق اقتصادی از تزریق اصولی و سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی ایجاد می شود که این رونق اقتصادی در نهایت منجر به رشد شاخص های کلان اقتصادی و همچنین از بین رفتن تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی می انجامید.
ندیمی با تاکید بر لزوم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه و تاکید بر تولید داخل و توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود شرایط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی که تمامی این عوامل به معنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
د
منبع : خبرگزاری خبرگزاری تسنیم
کد: 215171