آرشيو خبر صفحه سیاسی داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
فیلم
فابیوس چگونه ایدز را وارد ایران کرد؟
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۶
فابیوس چگونه ایدز را وارد ایران کرد؟
دانلود

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/videos/story/۹۴-۰۵/۰۱/%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%AA%۲۰%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۹%۸۸%DB%۸C_۱.mp۴