آرشيو خبر صفحه سیاسی داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۵
تاریخ گواه است که سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن همه سرزمین هایی که همت و باکری ها با خون خود حفظ کرده بودند را چگونه غصب کرد...