آرشيو خبر صفحه هرمزگان داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه
سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۱
فرهنگسرای شهدای رسانه با حضور استاندار و مسوولین استانی افتتاح شد
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه
 

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه

آیین افتتاح فرهنگسرای شهدای رسانه
د
منبع : ایسنا
کد: 298036